บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 27/03/2563
แจ้งเลขพัสดุ 23-03-2563

แจ้งเลขพัสดุ 23-03-2563

  •  24 มีนาคม 2563

* การทำความสะอาดสินค้าของเราทุกรายการ(ยกเว้นซิลิโคน)ไม่สามารถนึ่งได้ค่ะ สามารถลวกน้ำร้อนผ่านๆหรือเข้าเครื่องอบยูวี สาเหตุเพราะการนึ่งจะใช้ความร้อนสูงกว่าไมโครเวฟ ผลิตภัณฑ์ของเราทำจากธรรมชาติ 100% ทนความร้อนในระดับการนึ่งไม่ได้จะทำให้บิดเบี้ยว ไม่สวยงาม แต่สามารถใช้งานต่อได้อย่างปลอดภัยค่ะ

EMS

คุณปวีณ์สุดา   EI720784346TH

คุณกมลนัทธ์    EI720784261TH

คุณดนพร    EI720784227TH

คุณดาราทิพย์    EI720784394TH

คุณสุริโย    EI720784289TH

คุณภัสราภรณ์    EI720784275TH

คุณเบญญาภา    EI720784258TH

คุณพัชรินทร์    EI720784213TH

คุณนันท์นภัส    EI720784329TH

คุณสุภาพร    EI720784315TH

คุณภูณิชา    EI720784403TH  

K.May    EI720784244TH

คุณกัณฐิกา    EI720784350TH

คุณยุภาวรรณ    EI720784292TH

คุณจิรายุ    EI720784332TH

คุณวิไล    EI720784235TH

คุณอนงค์ภัทร์    EI720784385TH

คุณเต็มสิริ    EI720784377TH

คุณสิณัฐปภรณ์    RU920810792TH

คุณกชพร    EI720784301TH